ترکمتر مولتی پلایر دار برقی مدل B-RAD SELECT 500مارک راد RAD