ترکمتر مولتی پلایر برقی مدل B-RAD SELECT 1000 مارک راد RAD