ترکمتر مولتی پلایر برقی مدل B-RAD SELECT 1500 مارک راد RAD