ترکمتر مولتی پلایر بادی - پنوماتیکی مدل 15DX-2مارک راد RAD