ترکمتر مولتی پلایر بادی - پنوماتیکی مدل 25GX-2مارک راد RAD