ترکمتر مولتی پلایر بادی - پنوماتیکی مدل 30DX-2مارک راد RAD