ابزار تاسیساتی وجابه جایی / تیفور TIRFOE /

تیفور TIRFOE
+
تیفور دستی سیم بکسلی TIRFOE
تیفور TIRFOE
+
تیفور هیدرولیک hydraulic Tirfor
تیفور TIRFOE
+
وینچ کشنده عمودی TIRAK
تیفور TIRFOE
+
وینچ کشنده افقی برقی Gripwinch