+
ابزار دستی(Hand tools)
+
ابزار بادی-پنوماتیکی( Air tools)
+
ابزار تاسیساتی وجابه جایی
+
بیرینگ گرمکن القایی (induction heater)
+
ترکمتر -مولتی پلایر -ترکمترمولتی پلایر پنوماتیکی
+
تجهیزات جوش و برش
+
گریس پمپ بادی -پنوماتیکی -گریس پمپ مرکزی برقی
+
ابزارالات هیدرولیک(Hydralic tools)
+
گچ و ماژیک های صنعتی
+
ابزار دقیق
+
لوازم ایمنی (ماسک)
+
BIJUR DELIMON
+
ابزارآلات اندازه گیری
+
BELZONA
+
ابزارآلات برقی
https://github.com/igoshev/laravel-captcha

انواع تجهیزات جوش 

 

 

ایساب سوئد ESAB